EGR Oplossingen

Wat je moet weten over EGR!

Je hoort regelmatig over vervuilde EGR-kleppen en ander leed. Tijd dus om eens uit de doeken te doen waar dat ding voor dient!

EGR staat voor Exhaust Gas Recirculation. Heel kort gezegd komt het erop neer dat een deel van de uitlaatgassen terug de verbrandingskamer in worden geleid, om zo de uitstoot van stikstofoxide te reduceren. Fabrikanten moeten hun motoren immers aan bepaalde standaarden laten voldoen zoals de Euro-normen, die onder meer toezien op de hoeveelheid NOx die een verbrandingsmotor per kilometer mag uitstoten.

Bij het lezen van dit verhaal is het goed om in je achterhoofd te houden dat NOx vooral vrijkomt bij hoge verbrandingstemperaturen. Dat zit zo. Bij heel hoge gastemperaturen (1.800+ °C) verbinden stikstof (N2) en zuurstof (O2) zich met elkaar. Dat levert NOx op; een gas waar onze longen geen fan van zijn. Het uitlaatgas dat via EGR de verbrandingskamer wordt binnengeleid is vaak gekoeld en bovendien zuurstofarm. Het helpt dus niet mee met de verbranding, wat maakt dat de temperatuur in de cilinder ook over dit inerte gas moet worden verdeeld. Daardoor gaan de verbrandingstemperatuur en de NOx-uitstoot omlaag en met name om dat laatste is het te doen.

 

EGR

De werking

De uitlaatgassen worden door een stalen leiding en via een koeler naar het inlaatspruitstuk geleid. Daar wordt het uitlaatgas vermengd met de lucht die de verbrandingskamer in wordt gezogen. Het uitlaatgas zorgt ervoor dat verbrandingstemperatuur daalt en dat de uitstoot van NOx omlaag wordt gebracht. Uiteraard regelt de computer of en hoe ver de EGR-klep openstaat. Dit is afhankelijk van onder meer de belasting en het toerental van de motor. Zo vindt EGR in sommige gevallen niet plaats tijdens stationair draaien en vrijwel nooit bij vollast.

Overigens kan EGR ook worden toegepast door middel van variabele kleptiming. Zo kunnen uitlaatgassen van de ene cilinder binnen het uitlaatspruitstuk zelf naar de andere cilinder worden geleid. Meer daarover lees je HIER. Bovendien moet het mengsel door de ECU worden aangepast en kan EGR natuurlijk niet ongelimiteerd worden toegepast. Dat laatste heeft te maken met een toename van de hoeveelheden roet, koolmonoxide en onverbrande brandstoffen die uit de uitlaat komen en eveneens schadelijk zijn. Fabrikanten moeten dus op zoek naar een compromis.

Benzinemotoren maken gebruik van een EGR-klep tussen inlaat- en uitlaatspruitstuk. Vroeger werkte deze klep op basis van drukverschillen in het inlaatspruitstuk, maar tegenwoordig gebeurt dat elektronisch zodat de stand van de klap te allen tijde kan worden aangepast.

Hoge en lage druk

Diesel

Bij deze motoren speelt roet ook nog een rol en in de regel geldt hoe meer NOx, hoe minder roet en andersom. Fabrikanten moesten voorheen een balans tussen deze twee kwaden zien te vinden. Sinds de intrede van het roetfilter is dit echter een minder groot probleem. Ook zijn dieselmotoren tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering voorzien van een turbocompressor. Zoals je weet worden turbo’s aangedreven door uitlaatgassen en dat heeft gevolgen voor de inrichting van het EGR-systeem.

Bij hoge druk EGR wordt het uitlaatgas al vóór het bereiken van de turbo terug de verbrandingskamer in geleid. Dit heeft gevolgen voor de turbodruk, want er zijn minder uitlaatgassen beschikbaar om de turbo op gang te brengen. Bovendien heeft het uitlaatgas een minder lange weg afgelegd en zal het dus verder moeten worden afgekoeld, alvorens het de verbrandingskamer in kan worden geleid. Ook treedt meer vervuiling op van het inlaattraject.

Lage druk EGR verschilt van de hoge druk-variant omdat alle uitlaatgassen worden gebruikt voor het aandrijven van de turbocompressor. Pas daarna (en na het passeren van het roetfilter) wordt een deel van het uitlaatgas terug de verbrandingskamer in geleid. Probleem: bij deze langere route verliest het uitlaatgas meer druk, wat kan worden opgelost door een extra klep. Lage druk EGR wordt overigens (nog) niet veel gebruikt.

EGR verstopt

De nadelen en mogelijke oplossingen

Nu wordt het interessant! Allereerst leidt EGR om verschillende redenen tot vermogensverlies. Zo zijn er bij hoge druk EGR-systemen minder uitlaatgassen om de turbo(‘s) aan te drijven en kan vuil zich ophopen in het inlaatspruitstuk, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor de airflow. Ook kan de EGR-klep vervuild raken waardoor deze z’n werk minder goed of niet meer doet. Dat kan weer leiden tot allerhande storingen in de motor zelf.

Uiteraard is het mogelijk om die klep te laten reinigen of vervangen, maar hij kan er ook uit worden gehaald. Een minder rigoureuze maatregel waarmee ongeveer hetzelfde wordt bereikt, is het “wegschrijven” van de EGR uit de software van het motormanagement. Hierdoor gaat de uitstoot van NOx omhoog, maar heb je geen last meer van vermogensverlies of (mogelijk) vervuilde motoronderdelen en de bijbehorende storingen. Bovendien komt je auto na deze modificatie gewoon nog door de APK en da’s altijd mooi meegenomen!

Dan nog een laatste puntje. Zoals aangegeven is de mate van EGR afhankelijk van de belasting van de motor, de boel moet immers wel soepeltjes blijven draaien. Ook de temperatuur van het blok speelt een rol. EGR wordt namelijk pas toegepast als de boel een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 60 °C. Fabrikanten proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk EGR toe te passen om de uitstoot van NOx te drukken, maar dat kan bij bepaalde toerentallen leiden tot een stoterig rijgedrag. Ook in dat geval komen bovenstaande oplossingen mogelijk van pas.

EGR Oplossingen

Heeft uw auto last van storingen? loopt uw auto niet meer zo als voor heen? wij stellen vakkundig diagnose met het beste uitlees  apparatuur.  U krijgt een duidelijke overzicht, wat de evt. gebreken/mankementen zijn. Problemen met uw EGR (Uitlaat gas recirculatie) of  DPF (Diesel particulate filter) bij ons ben u aan het juiste adres. Hieronder staat een lijst met situaties weergegeven waar wij een oplossing voor kunnen bieden.


LET OP!    

Veel van deze storingen hadden voorkomen kunnen worden door onderhoudsmatige toepassing van simple reinigingsproducten/additieven. Schoon presteert namelijk altijd beter!


 

Motor algemeen

 • • Overmatige slijtage van motoren.
 • • Olielekkage door hard geworden klepseals en keerringen.
 • • Tikken van hydraulische klepstoters/ vreemde motorgeluiden.Foutcode
 • • Bevriezen van de carterventilatie.
 • • Bijgeluiden en haperen nokkenasverstelling.

Benzinemotoren

 • • Black sludge bij benzinemotoren.
 • • Brandstofsysteemvervuiling bij LPG motoren.
 • • Conservering van benzinemotoren bij langere stilstand.
 • • Moeilijk aanslaan en/of afslaan door verkleven van kleppen.
 • • Koolafzettingen in verbrandingsruimten en op inlaatkleppen (IDI).
 • • Onjuiste mengselbereiding. • Verhoogd olieverbruik bij benzinemotoren.
 • • Vervuiling van gaskleppen en gasklephuizen.
 • • Slechte werking en vervuiling van de ETM en de carterventilatie.
 • • Overmatige vervuiling op inlaatkleppen bij direct- en indirect ingespoten benzinemotoren.

DieselmotorenVervuilde EGR klep

 • • Olieverbruik door koolafzettingen in zuigerveergroeven bij (DI) dieselmotoren.
 • • Te hoge roetuitstoot dieselmotoren.
 • • Verhoogd olieverbruik bij dieselmotoren met een relatief lage km-stand.
 • • EN 590 specificatie en smeercapaciteit.
 • • Verstoppen van diesel brandstoffilters. • Stalling van dieselmotoren.
 • • Dichtroeten van diesel oxidatiekatalysatoren.
 • • Bijsturing eenparigheidsregeling maximaal.
 • • Black sludge bij dieselmotoren.
 • • Turbodruk te hoog of te laag door vastroeten van de variabele turbo.
 • • Foutmelding verstopt roetfilter (DPF diagnose bulletin).
 • • Vastzittende gloeibougies.
 • • Lekken en vastzitten van Common Rail injectoren.
 • • Vervuiling van de luchtinlaat van dieselmotoren.
 • • Verstopt roetfilter (DPF reparatie bulletin).
 • • Turbo schade 1.6 common rail diesel.

Koelsysteem

 • • Olie in het koelsysteem.
 • • Corrosie in koelsystemen.
 • • Slecht of niet functionerende standkachel of waterverwarmer.
 • • Drukverlies en lekkage van het koelsysteem.
 • • Slechte koeling door vuil op de buitenkant van de radiateur.
 • • Voorkomen van vroegtijdige lekkage en verstoppen van de kachelradiateur.

Aandrijving

 • • Nokkelend geluid aandrijfassen.
 • • Schakelproblemen bij handgeschakelde bakken.
 • • Bijgeluiden handgeschakelde versnellingsbak.
 • • Automatische versnellingsbak schakelt niet soepel.

Stuurbekrachtiging

 • • Ondersteuning stuurbekrachtiging valt weg.
 • • Lekkage stuurbekrachtigingsysteem.
 • • Bijgeluiden stuurbekrachtiging.

Klimaatregeling

 • • Muffe lucht na het inschakelen van de airco.

Algemeen

 • • Vastzittende bouten en moeren.
 • • Geluiden van de stabilisatorrubbers.

 

Heeft u een of meerdere klachten, meld het ons en u krijgt een deskundig advies, meestal door een additief te gebruiken, verhelpen we al snel (zonder hoge kosten te maken) het probleem.