Roetfilter Oplossing

Roetfilter problemen? DPF Storingen? wij hebben de oplossing!

Onze DPF Cleaner

Effectieve en duurzame oplossing door platina-cerium patent

Tegenwoordig hebben personenwagens en lichte bestelwagens, aangedreven door een dieselmotor, een roetfilter. Dit filter bespaart het milieu door luchtverontreinigende gassen, die uit de motor komen, op te vangen. In een auto zit electronica die ervoor zorgt dat deze uitstoot of roet tijdens bijvoorbeeld zware belasting van de motor of het rijden op de snelweg verbrand wordt. Dit noemen we regenereren.

Voordat een motor goed kan regenereren moet deze goed op temperatuur zijn. Bij een auto die regelmatig langere ritten op snelwegen rijdt en dus op hogere snelheid rijdt, wordt het roetfilter over het algemeen goed geregenereerd. Daarentegen bij  auto’s die niet of nauwelijks lange afstanden rijden kan het regeneratieproces niet op gang komen omdat de motor niet warm genoeg kan worden tijdens deze korte ritten. Dit probleem zien wij vaak ontstaan bij auto’s in en rond de Randstad. Sommige motoren komen wel op de juiste temperatuur voor de regeneratie maar zijn dan vaak al op de plek van bestemming aangekomen waardoor het proces vroegtijdig wordt afgebroken.

Dat dit enkele keren voorkomt is geen probleem, echter als dit keer op keer gebeurd krijgt de motor niet de kans om het roetfilter te reinigen. Met als gevolg dat de auto gaat inhouden en soms zelfs in de noodloopprocedure gaat lopen en het controlelampje van het roetfiltersysteem gaat branden. In de noodloop kan de bestuurder van het voertuig naar de garage rijden om de auto te laten controleren. Het is geen mogelijkheid om lang door te rijden in de noodloop, dit kan leiden tot kostbare schade aan de motor! Mocht u toch een storing hebben in het roetfiltersysteem rij dan zo snel mogelijk naar de garage, dan zijn er namelijk nog betaalbare oplossingen voor deze problemen.

Wij bij REWI Automotive hebben nu een nieuwe oplossing voor dit probleem: The DPF Cleaner! Dit is een duurzame oplossing voor het effectief en doelgericht reinigen van het gehele uitlaattraject van dieselmotoren met een roetfilter (DPF) tevens is dit een goede optie voor het preventief schoonhouden van ditzelfde uitlaattraject. Niet alleen reinigen wij hiermee het roetfilter, ook reduceren wij hiermee luchtverontreinigende fijnstoffen zoals koolwaterstoffen (HC), koolstofmonoxide (CO) en roetuitstoot. Deze redenen kunnen het verschil maken tussen wel of niet door de APK-keuring heen komen. Wij reduceren de fijnstof- en roetuitstoot tot een verbluffende 25%! Met als resultaat minder roet in het roetfilter en dus een veel kleinere kans op verstopping van het filter. Dit resulteert vervolgens in een langere levensduur van het roetfilter. (Een roetfilter kost gemiddeld €2000,- dit zijn kosten die dus bespaard blijven).    

Additieven met ijzer veroorzaken verstopte roetfilters
Het additief dat wij gebruiken conditioneert de motor en het roetfilter met zogeheten “katalytische materialen”, dit in tegenstelling tot de traditionele additieven. Hierdoor stijgen de prestaties van de motoren en zal het brandstofverbruik dalen. Maar hoe gaan additieven nu eigenlijk te werk?

Vrijwel alle producenten van de traditionele additieven voegen cerium- en ijzerdeeltjes aan hun additief toe. Dit om het zelfreinigingsproces van het roetfilter in gang te zetten. Hoe meer ijzer in het additief aanwezig, hoe meer roet er verbrand wordt. Dit is de reden waarom vrijwel alle producenten zoveel mogelijk ijzer in hun additief toevoegen.

De keerzijde van het verbranden van ijzer is echter dat gedurende het verbrandingsproces as ontstaat. Aan de ene kant verbrand het additief dus wel het roet, maar de keerzijde is dat er as voor in de plaats terug komt. Samengevat: hoe meer ijzer, hoe meer as in het roetfilter blijft. Deze as zal uiteindelijk voor een verstopping die helemaal niet geregenereerd kan worden, as kan namelijk niet verband worden. Daar bovenop wordt het roetfilter veel minder effectief gereinigd door de aanwezigheid van as.

Onze DPF Cleaner reinigt eerder, sneller en beter
De DPF Cleaner die wij gebruiken bestaat uit een gepatenteerde platina-ceriumverbinding. Deze cleaner omhullen de roetdeeltjes in het roetfilter. Door de platina-ceriumverbinding worden de roetdeeltjes verbrand bij een lagere temperatuur, de verbranding vindt dus veel eerder en sneller plaats. Het samengaan van platina en cerium zorgen door deze eigenschappen voor een beduidend betere regeneratie en dus reiniging van het reiniging in vergelijking met de traditionele reinigers.

Een andere winst die behaald wordt bij het starten van de regeneratie met een lagere verbrandingstemperatuur is dat dus ook tijdens korte ritten op lagere snelheid het roetfilter gereinigd wordt. Ook tijdens ritjes in en om de bebouwde kom. Bij de traditionele additieven met ijzer moet de regeneratie alsnog gestart worden met speciale elektronische apparatuur of door een snelwegrit met aanzienlijke snelheid te maken. Deze klussen zijn zeer tijdrovend.

Levensduur roetfilter beduidend langer
De speciale cerium-platina formule resulteert in het onstaan van minder as wat in het roetfilter terecht komt. Het roetfilter zal hierdoor dus minder snel verstoppen met andere woorden de levensduur van het filter zal toenemen. Om as in het roetfilter te vermijden, verminderen producenten van traditionele roetfilterreinigende additieven de hoeveelheid cerium en ijzer in het additief. Dit mondt zich uit in schokkend slechte regeneratieprestaties.

Technische onderbouwing DPF Cleaner

Voordelen DPF Cleaner technologie:

 • Resulteert in een volledige roetfilterregeneratie onder nadelige regeneratieomstandigheden.
 • Verkleind de kans op onvoltooide regeneraties en verstoppingen van het roetfilter. Het voorkomt hierdoor dus dat het voertuig onverhoeds naar een garage moet voor reparatie.
 • Conditioneert onderdelen in de motor en het roetfilter met platina waardoor de prestaties verbeteren.
  • De geconditioneerde motoronderdelen zijn door het platina tot wel 4.000 kilometer beschermt, zelfs als er geen beschermende additieven door de brandstofmaatschappij aan de diesel toegevoegd is.
  • De conditioneringsperiode eist enige tijd, hierdoor raden wij aan om het product geregeld te gebruiken.
 • Reduceert fijnstof 20 tot 25 procent. Dit is aanzienlijk meer dan bij traditionele roetfilterreinigende additieven en vooral als de DPF Cleaner regelmatig gebruikt wordt.
  • Tot acht procent brandstofbesparing bij dieselvoertuigen (afhankelijk van motor en toepassing).
 • Buitengewoon effectief om andere motoremissies zoals koolwaterstoffen (HC) en koolstofmonoxide (CO) te reduceren.temperatuurverschillen-regeneratie